Jak správně pečovat o baterie elektrických invalidních vozíků

07.04.2023

Správná údržba a péče o baterie pro elektrické invalidní vozíky jsou zásadní pro zajištění jejich dlouhé životnosti a optimálního výkonu. Tipy v následujícím článku vám pomohou udržovat baterie ve skvělé kondici, tak aby sloužily co nejdéle. 

Správné nabíjení
Dodržujte doporučené postupy pro nabíjení baterií vašeho elektrického invalidního vozíku. Používejte pouze příslušné nabíječky a dodržujte doporučený čas nabíjení. Nepřetěžujte baterie dlouhým přebytkem nabíjení.

Skladování
Pokud plánujete dlouhodobě nebo přechodně nepoužívat svůj elektrický invalidní vozík, zajistěte správné skladování baterií. Ujistěte se, že jsou baterie dobře nabité před skladováním a uchovávejte je na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního záření.

Čištění
Pravidelně čistěte baterie a jejich okolí, abyste odstranili případnou nečistotu, prach nebo korozi. Používejte jemný hadřík nebo kartáček a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit baterie.

Kontrola stavu
Pravidelně kontrolujte stav baterií a sledujte jejich výkon. Zkontrolujte napětí a kapacitu baterií pomocí měřicího přístroje nebo indikátoru stavu baterie. Pokud zaznamenáte nějaké neobvyklé změny nebo pokles výkonu, konzultujte to s odborníkem.

Potřebná pravidelná údržba
V případě potřeby provádějte údržbu baterií, jako například například doplňování elektrolytu u olověných akumulátorů nebo případnou výměnu nebo opravu poškozených částí. Sledujte také stav konektorů a zajišťujte jejich správné spojení.

Dodržování pokynů výrobce
Respektujte pokyny výrobce baterií a dodržujte jejich doporučení pro údržbu a péči. Každý typ baterie může vyžadovat specifické postupy, a proto je důležité se řídit pokyny výrobce. 

Správné skladování nabíjecích adaptérů
Pokud máte více nabíjecích adaptérů pro různá zařízení, ujistěte se, že je skladujete v bezpečném a suchém prostředí, abyste zabránili poškození nebo ztrátě.

Správná teplota prostředí
Ujistěte se, že baterie jsou skladovány a používány v optimální teplotě. Extrémně vysoké nebo nízké teploty mohou ovlivnit výkon a životnost baterií. Dodržujte doporučené teplotní rozmezí uvedené v návodu na obsluhu.

Bezpečnostní opatření při manipulaci s bateriemi
Při manipulaci s bateriemi dodržujte všechna bezpečnostní opatření. Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle. Dbáte také na správné nakládání s použitými bateriemi a dodržujte příslušné environmentální směrnice.

Pravidelná údržba nabíječky
Pokud používáte samostatnou nabíječku pro baterie, pravidelně ji čistěte a udržujte ve správném stavu. Odstraňte případný prach nebo nečistoty a sledujte její správnou funkci. Případně proveďte údržbu nebo servis, jak je uvedeno v návodu na obsluhu nabíječky.

Bezpečnostní opatření při nabíjení
Při nabíjení baterií dodržujte bezpečnostní opatření. Ujistěte se, že nabíječka je připojena k bezpečnému a spolehlivému zdroji elektrické energie. Zamezte kontaktu nabíječky s vodou nebo vlhkem a nechávejte ji v dobře větraném prostoru.

Ochrana před nadměrným vybitím
Vybití baterií na příliš nízkou úroveň může mít negativní vliv na jejich životnost. Dodržujte doporučený rozsah vybití a včas nabíjejte baterie, aby nedošlo k nadměrnému vybití.

Pravidelná kontrola stavu baterií
Pravidelně kontrolujte stav baterií, včetně vizuální kontroly na případné poškození nebo netěsnost. Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých změn nebo problémů, obraťte se na odborníka na baterie pro elektrické invalidní vozíky.

Dodržování doporučení výrobce
Vždy se řiďte doporučeními a pokyny výrobce ohledně údržby, péče a bezpečnosti baterií. Každý model a typ baterie může vyžadovat specifické postupy a opatření, které je důležité dodržovat.

Pamatujte, že správná údržba a péče o baterie jsou nezbytné pro dlouhou životnost a spolehlivý výkon. Sledování stavu baterií a dodržování doporučení výrobce vám pomohou maximalizovat jejich potenciál a zajistit plynulé a bezproblémové používání vašeho elektrického invalidního vozíku. Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete odbornou pomoc, neváhejte se vždy poradit se specialistou na baterie pro invalidní vozíky.

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového

V uplynulých dnech jsme zprovoznili naši novou kancelář, která funguje také jako ukázková prodejna, kde si můžete vyzkoušet z několika našich nových nebo použitých elektrických invalidních vozíků. Nově vybudované zázemí najdete na naši stávající adrese Provodov 14 (76345, Zlín). Jak to u nás nově vypadá se můžete podívat do přiložené fotogalerie.

Společnost Valprox, která je specialistou na prodej, servis a výkup elektrických invalidních vozíků pro seniory, nedávno věnovala jeden z produktů, který má v nabídce. Zcela nový elektrický invalidní vozík značky Selvo, zamířil do zlínského domova pro seniory Efata.

Sněží, prší, vládne vnějšímu prostředí chlad, nebo naopak vysvitlo slunce a ukazatel teploměru šplhá vzhůru? Ať už je počasí jakékoliv, nikdy se nemusíte nechat odradit od pohybu pod otevřeným nebem na čerstvém vzduchu. A to ani tehdy, když už nevládnete pohyblivostí, nebo se stěží obejdete bez pomoci druhých. Elektrické vozíky společnosti Valprox...

Čtyřkolové elektrické invalidní vozíky jsou ideálním řešením, jak být mobilní pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tyto vozíky nabízejí řadu výhod a funkcí, které přispívají k větší nezávislosti a pohodlí uživatele. Na následujících řádcích jsme proto přinesli základní přehled, co lze očekávat od čtyřkolových elektrických invalidních vozíků.

Správné a bezpečné ježdění na elektrickém invalidním vozíku je klíčové pro zachování vaší osobní bezpečnosti a ochranu ostatních lidí v okolí. V následujícím článku vám proto přinášíme přehled několika důležitých faktorů, které je třeba dodržovat při používání elektrického invalidního vozíku.