Tipy pre bezpečnú jazdu na elektrickom invalidnom vozíku v mestskej premávke

14.07.2023

Jazda na elektrickom invalidnom vozíku v rušnej mestskej premávke vyžaduje správnu prípravu a znalosť bezpečnostných opatrení. V nasledujúcom článku preto prinášame niekoľko užitočných rád a tipov, ako sa orientovať v mestskej premávke a minimalizovať riziká.

Dodržujte dopravné pravidlá
Rovnako ako ostatný účastníci cestnej premáky, aj vy na svojom elektrickom invalidnom vozíku musíte dodržiavať dopravné pravidlá. Patrí sem napríklad dodržiavanie rýchlostných limitov, rešpektovanie dopravných značiek a semafórov apod. Vedenie vozíka pod vplyvom alkoholu či drog je prísne zakázané.

Buďte viditeľní
Zvýšenie viditeľnosti je kľúčové pre bezpečnosť na vozíku. Odopúruča sa mať zapnuté svetlá, najmä v podmienkach zníženej viditeľnosti, ako je šero či dážď. Navyše môžete použiť reflexné prvky na oblečení a na vozíku samotnom, čo vám pomôže byť lepšie videný ostatními účastníkmi premávky.

Pozor na prekážky
Mestská premávka môže byť plná prekážok, ako sú chodci, cyklisti, zaparkované vozidlá a výkopy. Buďte opatrní pri prekonávaní týchto prekážok a vždy dávajte prednosť ostatným účastníkom premávky. Sledujte cestu pred sebou, aby ste sa vyhli nerovnostiam, výmoľom a dieram na vozovke.

Udržiavajte bezpečnú vzdialenosť
Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti od ostatných vozidiel je kľúčové pre vašu bezpečnosť. Udržiavajte dostatočný odstup, aby ste mali čas zareagovať na náhle zastavenia alebo zmenu smeru iných účastníkov premávky. Zvláštnu pozornos´ˇt venujte autobusovým a električkovým zastávkam, kde dochádza k častým prestupom cestujúcich.

Zoznámte sa s vozíkom
Dôkladne se zoznámte s funkciami a ovládaním svojho elektrického invalidného vozíka. Naučte sa, ako ovládať brzdy, naučte sa manipulovať s rýchlosťou. Pravidelne robte údržbu vozíka a uistite sa, že všetky časti sú v dobrom stave.

Sledujte dopravné informácie
Pred cestou do mestskej premávky je dobré sa informovať o aktuálnych dopravných podmienkach. Sledujte dopravné spravodajstvo, informačné tabule a aplikácie s dopravnými informáciami. Tým získate prehľad o možných dopravných zápchach, uzávierkach či obmedzeniach, čo vám umožní vybrať si optimálnu trasu.

Dávajte pozor na chodcov
Chodci sú v mestskej premávke veľmi častými účastníkmi, a preto je dôležité venovaˇť im zvýšenú pozornosť. Spomaľte pri prejazde pešími zónami, prechodov pre chodcov a v blízkosti chodníkov. Počítajte s neočakávanými pohybmi chodcov a vyhnite sa situáciám, ktoré by ich mohli ohroziť.

Využite dostupné cyklochodníky
Veľa miest disponuje dobre vybudovanými cyklochodníkami, ktoré môžu byť vhodné pre jazdu na elektrickom invalidnom vozíku. Využitím cyklochodníkov minimalizujete potenciálne konflikty s ostatnými vozidlami a získate bezpečnejšie prostredie.

Dávajte pozor na parkovanie
Majte na pamäti, že parkovanie na verejných miestach môže byť obmedzené alebo vyžadovať parkovacie povolenie. Pri parkovaní na povolených miestach dávajte pozor, aby ste neprekážali ostatným vozidlám či chodcom. Zároveň sa uistite, že váš elektrický invalidný vozík je bezpečne zaparkovaný, aby nedošlo k náhodnému pohybu.


Získavajte skúsenosti postupne

Pokiaľ iba začínate jazdiť na elektrickom invalidnom vozíku, je dôležité postupne v mestskej premávke získavať skúsenosti. Začnite na kľudnejších uliciach a postupne sa presúvajte na rušnejšie trasy. Nechajte si čas na adaptáciu na rôzne situácie a zvykajte si na špecifiká mestskej premávky. 


Bezpečný pohyb na elektrickom invalidnom vozíku v mestskej premávke vyžaduje pozornosť, dodržovanie pravidiel a ohľaduplnosť k ostatným účastníkom premávky. Znalosťou správnych tipov a rád sa môžete pohodlne a bezpečne pohybovať po mestských uliciach. Nezabudnite byť opatrní, sledovať premávku okolo seba a prispôsobiť svoju jazdu podmienkam.